Zapraszamy do udziału w szkoleniu celem uzyskania Świadectwa Kwalifikacji
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Proszę podać swoje dane:
(Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione)
Uwaga! Aby móc wysłać formularz uczestnictwa w szkoleniu należy mieć włączoną obsługe Javascript w
swojej przeglądarce internetowej ( ważne jeżeli Państwo samodzielnie ją wyłączyli, bo domyślnie jest włączona)Imię: *
Nazwisko: *
Pesel: *
Data urodzenia: *
Miejsce urodzenia: *
Nazwa Firmy
Adres Firmy:
Stanowisko
NIP Firmy:
Adres do korespondencji:
Tel.: *
Adres e-mail.:
Deklaruję udział w Kursie początkowym dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych
zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami w terminie:

12 - 13 marca 2013

Deklaruję gotowość przystapienia do egzaminu

16 - 17 kwietnia 2013

Deklaruję gotowość przystapienia do egzaminu

Koszt uczestnictwa w szkoleniu łącznie z obiadami i materiałami szkoleniowymi wynosi 695,00 zł + 23% VAT (dla członków KFCh 595,00 zł + 23% VAT).

Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 170,00 zł + 23% VAT za każdy egzamin.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu

wpłacono na konto: BZ WBK l O/Gdańsk 49 1090 1098 0000 0000 0927 8198
z dopiskiem: Za udział w szkoleniu.

Upoważniam firmę I.P.P.U. Masta Spółka z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu.

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej osoby w galerii zdjęć ze szkolenia:

tak nie

Uwagi: